Ota yhteyttä Lapinlahden Virkkuun   mobile keltainen  050 414 4066 / kuntoutuskoti, 050 432 8988 / päivätoiminta Muut yhteystiedot

  • lehdet.jpg

Arvot hoitotyössä

Me Lapinlahden Virkun henkilökunta haluamme että toimintaamme ohjaavat seuraavat yhdessä sovitut arvot:

1. Ihmisarvon kunnioittaminen

  • nähdä ihminen sairauden takana, hyväksyä ja arvostaa häntä ainutkertaisena yksilönä kokonaisvaltaisesti
  • yhteisön jäsenet ovat samanarvoisia ihmisenä
  • hänellä tulee olla mahdollisuus itsensä kehittämiseen eri elämän alueilla saamalla meiltä tukea, palautetta, kannustusta sekä yhdessä toimimista ja huolenpitoa

2. Turvallisuus

  • pyrkimyksenämme on luoda erilaisten toimenpiteiden avulla fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö turvalliseksi

3. Yhteisöllisyys

  • toimintaamme ohjaavat yhteisöhoidon periaatteet, jossa jokaisella yhteisön jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa yhteisön toimintaan ja sen kehittymiseen sekä yhdessä elämistä helpottaviin sääntöihin

4. Asiakaslähtöisyys

  • toimintamme lähtökohtana on yksilöllisten kuntoutumistavoitteiden mukainen ammatillinen hoitotyö     

Arvoja käsitellään laajemmin kerran vuodessa yhteisökokouksessa sekä henkilökunnan kokouksessa. Arvot ovat huoneentauluna kuntoutuskodin ja päivätoiminnan ilmoitustaululla.

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Lähtökohtana on halukkuus asua kuntoutuskodissa tai tukiasunnoissa ja hyväksyä kuntoutuskodin arvot ja toimintaperiaatteet. Tarkemmat asumiseen liittyvät asiat löytyvät asumissopimuksessa jonka allekirjoituksellasi hyväksyt. Lapinlahden Virkku on avohoidon yksikkö mikä tarkoittaa että asukasta ei voida pakolla pitää. Asukkaalla on täysi oikeus kritisoida annettavaa palvelua. Mielekkäintä on että yksilöllisten sopimusten sekä yhteisössä tehtyjen sopimusten avulla elämä tässä asumisvaihtoehdossa onnistuu.

Jos Lapinlahden Virkun asumisvaihtoehdot kaikesta huolimatta eivät onnistu ovat hoitajat valmiita auttamaan toisen mahdollisen asumismuodon löytämiseksi.

Asiakkaan oikeus hyvään kohteluun

Lapinlahden Virkun asiakkailla on oikeus:

  • saada henkilökunnalta tarvitsemaansa tukea, ohjausta tai apua -asiakkailla on oikeus saada henkilökunnalta hyvää, tasa-arvoista sekä ammatillista kohtelua ilman syrjintää
  • asiakkaalla on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen

Itsemääräämisoikeus ja asukkaan rajoittaminen

Asiakkaan itsemääräämisoikeuteen sisältyvät yhteisesti sovitut säännöt ja asumissopimus. Esimerkiksi alkoholin käyttö on kielletty asunnoissa tai kuntoutuskodin alueella. Tässä asiassa ei voi tehdä poikkeusta itsemääräämisoikeuteen vedoten.

Asiakkailla on oikeus osallistua Lapinlahden Virkun yhteiseen toimintaan sekä ulkopuoliseen itseään kiinnostavaan ja yleisesti hyväksyttyyn toimintaan oli se sitten poliittista tai uskonnollista.

Jos asukkaan toiminta tai käytös yhteisössä tai sen ulkopuolella vaatii puuttumista se tapahtuu sanallisesti. Asukkaalla on oikeus saada tietää miksi hänen toimintaansa tai käytökseen puututaan.

Fyysinen rajoittaminen Lapinlahden Virkussa on ehdottomasti kielletty. Ainoastaan jos asukkaan itsensä tai muiden yhteisön jäsenten fyysinen turvallisuus on selkeästi vaarassa voi hoitaja puuttua tilanteeseen niin että tilanne rauhoittuu. Tämän  jälkeen asia käsitellään lääkärin vastaanotolla jossa ratkaistaan myös asuminen jatkossa.

Velvollisuus tietojen antamiseen ja henkilörekisteriseloste

Asukkaalla tai hänen edustajallaan on velvollisuus antaa tietoja jotka saattavat vaikuttaa hänen asumiseen tai hoitoon Lapinlahden Virkussa. Asumisen kannalta on välttämätöntä että lupaan tietojen luovuttamisesta tai saamisesta on asiakkaan hyväksyntä.

Edellä kerrottu koskee niitä tahoja jotka osallistuvat asiakkaan hoitoon.
Tiedonsaantia voi rajoittaa liittyen esim. sukulaisiin tai muihin hoidon ulkopuolisiin tahoihin.

Kuntoutuskodin ja päivätoiminnan ilmoitustaululla on nähtävillä rekisteriselosteet joista ilmenee asiakkaista kerättävä tieto ja sen säilytys.  

Sosiaaliasiamies ja potilasasiamies

Kuntoutuskodin ja päivätoiminnan  ilmoitustauluilla on nähtävillä sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen yhteystiedot. Jos sinulle tulee eteen asia tai toiminta johon et ole tyytyväinen ja haluat siitä valittaa sinun kannattaa ensisijaisesti kääntyä Marjatta Loimulahden tai kenen tahansa hoitajan puoleen ja selvittää asiaa.

Mahdollisuus antaa palautetta

Asiakkaalla tai hänen edustajallaan on oikeus antaa palautetta Lapinlahden Virkun toiminnasta. Kirjallisen palautteen voi jättää hoitajille tai yrityksen omistajille (Risto Martikainen, Ritva Halonen, Marjatta Loimulahti). Asukkaalla tai hänen edustajallaan on oikeus siihen että palaute käsitellään ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan. Asiakkaalle tai hänen edustajalle ilmoitetaan palautteen mahdollisista vaikutuksista toimintaa.